Новости банка

07.11.2012

Внесення змін до Базових тарифів Головного банку, філій та відділень на розрахунково-касове обслуговування від 10.11.2012

Суб'єктам господарювання

 

Шановні клієнти!

Відповідно до рішення Тарифного комітету АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 05.11.2012р. та умов Договорів банківських рахунків, що укладаються з юридичними та фізичними особами – суб’єктами господарювання (крім банків), фізичних осіб, що займаються професійною діяльністю (адвокатів, нотаріусів), повідомляємо про внесення змін до Базових тарифів Головного банку, філій та відділень на розрахунково-касове обслуговування юридичних, фізичних осіб - суб’єктів господарювання, нотаріусів, адвокатів та установ та організацій, які утримуються з державного та місцевого бюджетів, комунальних підприємств (установ та організацій).

1. Уточнити формулювання в Примітках до Тарифів, а саме викласти в наступній редакції:
Примітки до р. І. Розрахунково-касове обслуговування п. 1. Юридичних, фізичних осіб - суб’єктів господарювання, нотаріусів, адвокатів (крім банків, установ та організацій, які утримуються з державного та місцевого бюджетів)
* п.1. Під «кожним наступним рахунком» розуміється також відкриття рахунків в іноземних валютах при наявності рахунка в національній валюті, рахунки в банківських металах. В разі відкриття рахунку тільки в іноземній валюті або тільки в банківських металах застосовується тариф за відкриття першого рахунку. До вартості відкриття рахунку входить комісійна винагорода за платежі, списані банком на виконання платіжних вимог/ інкасових доручень (розпоряджень).
Примітки до р. І. Розрахунково-касове обслуговування п. 2. Установ та організацій, які утримуються з державного та місцевого бюджетів, комунальних підприємств (установ та організацій)
* п.1. Під «кожним наступним рахунком» розуміється також відкриття рахунків в іноземних валютах при наявності рахунка в національній валюті. До вартості відкриття рахунку входить комісійна винагорода за платежі, списані банком на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень).
2. В пункті 12 тарифів, що передбачає надання довідок, а саме п.п. 12.2.5. Базових тарифів на розрахунково-касове обслуговування юридичних, фізичних осіб - суб’єктів господарювання, нотаріусів, адвокатів (крім банків, установ та організацій, які утримуються з державного та місцевого бюджетів) та в пункті 11, а саме до п.п. 11.2.5. Базових тарифів на розрахунково-касове обслуговування установ та організацій, які утримуються з державного та місцевого бюджетів, комунальних підприємств (установ та організацій), найменування тарифу викласти в наступній редакції «про відкриті рахунки у банку та рух коштів за ними для проведення аудиту, участі в тендері» та встановити значення тарифу в розмірі 200,00 грн. (за документ) за довідку , яка видається протягом 3-х банківських днів та 350,00 грн.(за документ) за довідку, яка видається в день надання запиту.

Зазначені зміни вступають в силу з 10.11.2012

З надією на подальшу плідну співпрацю