Новости банка

15.11.2012

Зміни до тарифних пакетів від 15.11.2012

Суб'єктам господарювання

 

Шановні клієнти!

Відповідно до рішення Тарифного комітету АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 09.11.2012р. та умов Договорів банківських рахунків, що укладаються з юридичними та фізичними особами – суб’єктами господарювання (крім банків), фізичних осіб, що займаються професійною діяльністю (адвокатів, нотаріусів), повідомляємо про внесення змін до Тарифних пакетів «Бізнес-Партнер», «Підприємницький-плюс», «Бізнес», «Комплексний», «Галузевий», «Корпоративний», «Класичний», «Оптимальний», «Підприємницький», «Бізнес - Перспектива», «Бізнес – Бонус» та «Стартовий» на обслуговування юридичних та фізичних осіб - суб’єктів господарювання (крім банків), а саме :

1. Уточнити формулювання
Тарифні пакети «Бізнес», «Комплексний», «Галузевий», «Корпоративний», «Класичний», «Оптимальний», «Підприємницький», «Стартовий»

*п.1. До вартості відкриття рахунку входить комісійна винагорода за платежі, списані банком на виконання платіжних вимог/ інкасових доручень (розпоряджень).

ТП «Бізнес Партнер», «Класичний», «Оптимальний», «Підприємницький», «Підприємницький +»
*п. 2. Комісія фіксована, сплачується щомісячно за кожним рахунком суб’єкта господарювання в іноземній валюті (кошти на вимогу) в разі здійснення будь-якої операції за цим рахунком (списання коштів, крім списання Банком коштів на виконання платіжних вимог/ інкасових доручень (розпоряджень), та/або зарахування коштів, крім зарахування відсотків, які нараховуються на залишок коштів за рахунком, та/або зняття готівкових коштів).

ТП «Бізнес- Перспектива»
*** п. 3. Комісія фіксована, сплачується щомісячно за кожним рахунком суб’єкта господарювання в іноземній валюті (кошти на вимогу) в разі здійснення будь-якої операції за цим рахунком (списання коштів, крім списання Банком коштів на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень), та/або зарахування коштів, крім зарахування відсотків, які нараховуються на залишок коштів за рахунком, та/або зняття готівкових коштів).

2. В Тарифних пакетах «Бізнес», «Комплексний», «Галузевий» пункт 9.2.5, «Корпоративний» пункт 10.2.5, «Стартовий» пункт 12.2.5 та 11.2.5 на обслуговування юридичних та фізичних осіб - суб’єктів господарювання (крім банків), що передбачає надання довідок, найменування тарифу викласти в наступній редакції «про відкриті рахунки у банку та рух коштів за ними для проведення аудиту, участі в тендері » та встановити значення тарифу в розмірі 200,00 грн. (за документ) за довідку , яка видається протягом 3-х банківських днів та 350,00 грн.(за документ) за довідку, яка видається в день надання запиту.

Тарифи вводяться в дію з 15.11.2012 р.

З надією на подальшу плідну співпрацю,
АКБ «ІНДУСТІАРЛБАНК