Новости банка

26.04.2013

Зміни до договорів від 22.04.2013

Суб'єктам господарювання

Шановні клієнти!

Відповідно до рішення Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 22.04.2013 та умов Договору, що укладаються з юридичними та фізичними особами – суб’єктами господарювання, фізичними особами,що займаються професійною діяльністю (адвокатів, нотаріусів) резидентів та нерезидентів-інвесторів повідомляємо про внесення наступних змін:

Договір банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування (резиденти):
Абзаци 1, 2 та 3 пункту 2.25 розділу 2. Права та обов’язки сторін викласти в такій редакції:
«2.25. БАНК бере на себе зобов`язання нараховувати та виплачувати відсотки по щоденному залишку коштів на кінець дня на рахунку КЛІЄНТА за період нарахування.
Відсотки нараховуються за методом факт/факт: в останній робочий день першого місяця - за період з дня, наступного за днем надходження коштів на рахунок КЛІЄНТА, по останній календарний день місяця включно; в останній робочий день кожного наступного місяця - за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно. У разі закриття рахунку відсотки нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця по день, який передує дню закриття рахунку, включно.
Виплата відсотків здійснюється в день нарахування шляхом зарахування коштів на поточний рахунок КЛІЄНТА

Договір банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування (нерезиденти - інвестори):
Абзаци 1, 2 та 3 пункту 2.23 розділу 2. Права та обов’язки сторін викласти в такій редакції:
«2.23. БАНК бере на себе зобов`язання нараховувати та виплачувати відсотки по щоденному залишку коштів на кінець дня на рахунку КЛІЄНТА за період нарахування.
Відсотки нараховуються за методом факт/факт: в останній робочий день першого місяця - за період з дня, наступного за днем надходження коштів на рахунок КЛІЄНТА, по останній календарний день місяця включно; в останній робочий день кожного наступного місяця - за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно. У разі закриття рахунку відсотки нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця по день, який передує дню закриття рахунку, включно. Виплата відсотків здійснюється в день нарахування шляхом зарахування коштів на поточний рахунок КЛІЄНТА

Зазначені зміни вступають у дію з 30.04.2013