Новости банка

08.04.2015

Вниманию клиентов - юридических лиц

Внесение изменений в Тарифные пакеты "Класичний", "Підприємницький", "Оптимальний", "Пріоритет", "Торгівельний", "Сприяння", "Бізнес-Бонус", "Бізнес-Партнер", "Бізнес-Перспектива", "Миттєвий", "Терміновий", "Підприємницький+"

Уважаемые клиенты!

В соответствии с условиями договоров банковского счета ИНДУСТРИАЛБАНК сообщает клиентам Банка  - юридическим лицам о внесении с 15.04.2015 г. согласно решения ТК от 06.04.2015 г.  следующих изменений в некоторые Тарифные пакеты на расчетно - кассовое обслуживание юридических и физических лиц - субъектов хозяйствования (кроме банков), учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местного бюджетов, коммунальных предприятий: 

1) В **п.2 Примечаний Тарифных пакетов «Класичний», «Підприємницький», «Оптимальний», «Пріоритет», «Торгівельний», «Сприяння» внесены уточнения:

** п. 2 Комісія фіксована, сплачується щомісячно за кожним поточним рахунком суб’єкта господарювання в національній валюті в разі здійснення будь-якої операції за цим рахунком (списання коштів, крім списання Банком коштів на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень) та/або зарахування коштів, крім зарахування відсотків, які нараховуються на залишок коштів за рахунком та/або зняття готівкових коштів) та/або будь–якої операції, яка входить до складу Тарифного пакету, починаючи з місяця в якому відкрито рахунок або з місяця переходу Клієнта на зазначений тарифний пакет.

В *п.2 Примечаний Тарифных пакетов «Бізнес-Бонус», «Бізнес-Партнер»:

* п. 2. Комісія фіксована, сплачується щомісячно за кожним поточним рахунком суб’єкта господарювання в іноземній валюті  в разі здійснення будь-якої операції за цим рахунком (списання коштів, крім списання Банком коштів на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень), та/або зарахування коштів, крім зарахування відсотків, які нараховуються на залишок коштів за рахунком, та/або зняття готівкових коштів) та/або будь – якої операції, яка входить до складу Тарифного пакету, починаючи з місяця в якому відкрито рахунок або з місяця переходу Клієнта на зазначений тарифний пакет.

В *** п.3 Примечаний Тарифного пакета «Бізнес-Перспектива»:
*** п. 3. Комісія фіксована, сплачується щомісячно за кожним поточним рахунком суб’єкта господарювання в іноземній валюті в разі здійснення будь-якої операції за цим рахунком (списання коштів, крім списання Банком коштів на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень), та/або зарахування коштів, крім зарахування відсотків, які нараховуються на залишок коштів за рахунком, та/або зняття готівкових коштів) ) та/або будь–якої операції, яка входить до складу Тарифного пакету, починаючи з місяця в якому відкрито рахунок або з місяця переходу Клієнта на зазначений тарифний пакет.
 
В *п.2 Примечаний Тарифного пакета «Миттєвий»: 
* п.2. Комісійна винагорода за обслуговування Тарифного пакету фіксована та сплачується Клієнтом щомісячно за кожним поточним рахунком суб’єкта господарювання в національній валюті в разі виконання будь якої операції за цим рахунком (списання коштів, крім списання Банком коштів на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень), та/або зарахування коштів, крім зарахування відсотків, які нараховуються на залишок коштів за рахунком, та/або зняття готівкових коштів) та/або операції, яка входить до складу Тарифного пакету, починаючи з місяця в якому відкрито рахунок або з місяця переходу Клієнта на зазначений Тарифний пакет
 
В **п.2 Примечаний Тарифного пакета «Терміновий»:  
** п. 2 Комісія фіксована, сплачується щомісячно за кожним поточним рахунком суб’єкта господарювання в національній та в іноземній валюті  в разі здійснення будь-якої операції за цим рахунком (списання коштів, крім списання Банком коштів на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень); та/або зарахування коштів, крім зарахування відсотків, які нараховуються на залишок коштів за рахунком; та/або зняття готівкових коштів), та/або будь–якої операції, яка входить до складу Тарифного пакету, починаючи з місяця в якому відкрито рахунок або з місяця переходу Клієнта на зазначений Тарифний пакет.
В **п.2 Примечаний Тарифного пакета «Підприємницький +»:
**п. 2. Комісія фіксована, сплачується щомісячно за кожним поточним рахунком суб’єкта господарювання в іноземній валюті в разі здійснення будь-якої операції за поточним рахунком в іноземній валюті (списання коштів, крім списання Банком коштів на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень), та/або зарахування коштів, крім зарахування відсотків, які нараховуються на залишок коштів за рахунком, та/або зняття готівкових коштів), та/або будь–якої операції, яка входить до складу Тарифного пакету, починаючи з місяця в якому відкрито рахунок або з місяця переходу Клієнта на зазначений Тарифний пакет. 

2). Внесены изменения в п.1., п.2 и условия применения Тарифного пакета «Сприяння» для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местного бюджетов, коммунальных предприятий. А именно, услуги Банка по Тарифному пакету «Сприяння» предоставляются новым клиентам Банка при условии одновременного оформления зарплатного проекта и действующим клиентам Банку при условии оформления зарплатного проекта. То есть, стоимость открытия текущего счета будет составлять 1,00 грн. только при одновременном оформлении зарплатного проекта (в другом случае буде тарифицироваться согласно Базовых тарифов для бюджетных организаций). Кроме этого, изменена ежемесячная стоимость обслуживания Тарифного пакета, которая будет составлять 100,00 грн.; подпункт 4.2. из тарифов исключен.» 

Ознакомиться с измененными Тарифными пакетами Банка Вы можете здесь