Новости банка

09.06.2017

Вниманию клиентов - юридических лиц

С 29 июня 2017 г. вступают в силу изменения в Базовые тарифы на расчетно - кассовое обслуживание юридических лиц (кроме банков), в т.ч. их представительств (в т.ч. учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, коммунальных предприятий (учреждений и организаций)

Так, решением Тарифного комитета Индустриалбанка добавлен п.26 в Раздел 2 и п.19 в раздел 1 Базовых тарифов, а именно: "Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку ****** - 100 грн/$ 3,00/€ 3,00/£ 3,00/ 300 RUB за місяць, без ПДВ».

Также данным решением вносятся изменения в Примечания к разделам 1 и 2 Базовых тарифов, а именно: 

****** Неактивний рахунок, це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом більше 3 років (більш ніж 1095,00 днів) поспіль. 

Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку застосовується до рахунків на яких є залишок коштів та за якими Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування (для юридичних осіб / самозайнятих осіб) (назва Договору може відрізнятися від вказаної) передбачено:

1) право Банку змінювати тариф в односторонньому порядку, без погодження з власником рахунку;
2) право Банку здійснювати списання з рахунку клієнта коштів в рахунок сплати комісій та тарифів банку та застосування на момент списання комісії діючих на момент списання тарифів;
 
У разі, якщо залишку коштів на рахунку недостатньо для сплати, вартість операції встановлюється у розмірі такого залишку.
 
Комісія за конвертацію входить у вартість супроводження поточного рахунку, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом більше ніж 1095,00 днів підряд. Вартість послуги (тарифу), що виражена в гривневому еквіваленті до іноземних валют визначається наступним чином: сума в національній валюті України, отримана від продажу іноземної валюти для сплати комісійної винагороди Банку.
 
Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку не застосовується до рахунків, на які накладено арешт.
 
Более подробно с Базовыми тарифами вы можете ознакомиться в отделении Индустриалбанка по месту обслуживания и по ссылке