Новости банка

26.09.2017

Вниманию клиентов - юридических лиц, физических лиц - субъектов хозяйствования

Внесение изменений в Базовые тарифы на расчетно - кассовое обслуживание юридических лиц (в т.ч. учреждений и организаций, которые содержатся из государственного и местного бюджетов, коммунальных предприятий (учреждений и организаций), физических лиц - субъектов хозяйствования, физических лиц, занимающихся профессиональной деятельностью и Тарифных пакетов.

Согласно решению Тарифного комитета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» от 23.08.2017 года и в соответствии с Договорами банковского счета сообщаем о внесении изменений в Базовые тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц (в т.ч. учреждений и организаций, которые содержатся за счет государственного и местного бюджетов) коммунальных предприятий (учреждений и организаций), физических лиц - субъектов хозяйствования, физических лиц, занимающихся профессиональной деятельностью и Тарифных пакетов «Агро–Бізнес», «Бізнес», «Бізнес Партнер», «Бізнес Перспектива», «Галузевий», «Зручний старт», «Класичний», «Комплексний», «Корпоративний», «Оптимальний», «Підприємницький», «Преміум», «Пріоритет», «Сприяння», «ОСББ», «Баланс», «Безліміт», «Електрон», «Своя справа», «Своя справа+», «Бізнес старт», а именно:
1. В Базовые тарифы на расчетно - кассовое обслуживание юридических лиц:
1.1. По тексту название системы «Клиент-Банк» изменено на "iBank 2 UA";
1.2. В раздел I «Розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб» в разделе «Системи дистанційного обслуговування» в части обслуживания по системе «Клиент-Банк»:

1. Електроний банкінг "iBank 2 UA"
1.1. Підключення до системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" самостійно клієнтом (новим клієнтам) - 100,00 грн., без ПДВ
1.2. Підключення до системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" на території Клієнта співробітником банку - 350,00 грн., без ПДВ
1.3. Підключення до системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" (діючим клієнтам при переході з діючого програмного забезпечення на електроний банкінг "iBank 2 UA") - входить до вартості розрахункового обслуговування
1.4. Відновлення роботи системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA", по запиту клієнта, на території клієнта співробітником Банку - 350,00 грн., без ПДВ
1.5. Розрахункове обслуговування за системою дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" - 100,00 грн. без ПДВ щомісячно
1.6. Надання інформації головному офісу підприємства за рахунками структурних підрозділів (за кожен рахунок) - 50,00 грн., без ПДВ щомісячно
1.7. Видача захищеного носія ключів аутентифікації e -Token за заявою клієнта (за один носій одноразово) - компенсація вартості згідно окремого рахунку.

1.3. В раздел II «Учреждений и организаций, которые содержатся из государственного и местного бюджетов, коммунальных предприятий (учреждений и организаций) в разделе «Системы дистанционного обслуживания» в части обслуживания по системе «Клиент-Банк»:

1. Електроний банкінг "iBank 2 UA"
1.1. Підключення до системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" самостійно клієнтом (новим клієнтам) - 100,00 грн., без ПДВ
1.2. Підключення до системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" на території Клієнта співробітником банку - 350,00 грн., без ПДВ
1.3. Підключення до системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" (діючим клієнтам при переході з діючого програмного забезпечення на електроний банкінг "iBank 2 UA") - входить до вартості розрахункового обслуговування
1.4. Відновлення роботи системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA", по запиту клієнта, на території клієнта співробітником Банку - 350,00 грн., без ПДВ
1.5. Розрахункове обслуговування за системою дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" за операціями в іноземній валюті - 20,00 грн. без ПДВ щомісячно
1.6. Надання інформації головному офісу підприємства за рахунками структурних підрозділів (за кожен рахунок) - 50,00 грн., без ПДВ щомісячно
1.7. Видача захищеного носія ключів аутентифікації e -Token за заявою клієнта (за один носій одноразово) Компенсація вартості згідно окремого рахунку.

2. Раздел "Системи дистанційного облуговування" Базовых тарифов на обслуживание физических лиц - субъектов хозяйствования, физических лиц. занимающихся профессиональной деятельностью, изложить в следующей редакции:

18

Системи дистанційного обслуговування

18.1

Підключення до системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" самостійно клієнтом (новим клієнтам)

Входить до вартості розрахункового обслуговування

18.2

Підключення до системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" на території Клієнта співробітником банку

350,00 грн., без ПДВ

18.3

Підключення до системи дистанційного обслуговування "iBank 2 UA" (діючим клієнтам при переході  з  діючого програмного забезпечення на електроний банкінг "iBank 2 UA" )

Входить до вартості розрахункового обслуговування

18.4

Відновлення роботи системи  дистанційного обслуговування "iBank 2 UA", по запиту клієнта, на території клієнта співробітником Банку

350,00 грн., без ПДВ

18.5

Розрахункове обслуговування за системою  дистанційного обслуговування "iBank 2 UA"

100,00грн. без ПДВ щомісячно

18.6

Видача захищеного носія ключів аутентифікації  e -Token  за заявою  клієнта (за один носій одноразово) 

Компенсація вартості згідно окремого рахунку

18.7

Підключення до послуги “SMS - банкинг”

Входить до вартості надання інформації

18.8

Надання інформації щодо  розрахунково-касового обслуговування клієнта

20,00 грн., без ПДВ

3. Зі змінами до тарифних пакетів «Агро Бізнес», «Зручний старт», «Класичний», «Оптимальний», «Підприємницький», «Сприяння», «ОСББ», «Баланс» «Безліміт», «Електрон», «Своя справа», «Своя справа+» та «Бізнес Старт» ви можете ознайомитись у відділеннях Банку де відкрито поточний рахунок або за посиланням.

4. С изменениями в индивидуальные тарифные пакеты «Бізнес», «Бізнес Партнер», «Бізнес Перспектива», «Галузевий», «Комплексний», «Корпоративний», «Преміум», «Пріоритет» вы можете ознакомиться в отделениях Банка, где открыт текущий счет.

Указанные изменения вводятся в действие с момента введения в эксплуатацию указанного программного комплекса. О дате введения Вы будете уведомлены дополнительно.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество.