Новости банка

13.07.2009

Изменения в тарифы Банка на осуществление расчетно-кассовых операций

Юридическим и физическим лицам-субъектам хозяйствования, нотариусам, адвокатам

 Уважаемые клиенты!

В соответствии с решением тарифного комитета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» от 09.07.2009 г. и условий «Договору банківського рахунку за здійснення розрахунково-касового обслуговування» сообщаем о внесении следующих изменений в тарифы Банка:
1. В п. 4. «Перекази за межі банку» раздела 1 «Розрахунково-касове обслуговування юридичних та фізичних осіб – суб`єктів господарювання, нотаріусів, адвокатів» Базовых тарифов Головного банка, Львовского филиала и их отделений добавлено новую услугу:

       4.3.   в після операційний час **** 0,1% від суми платежу,
мін. 5,00 грн., макс. 50 грн.
                                               

**** Зазначений тариф не розповсюджується на розрахункові документи зі сплати всіх видів податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного та ін. соціальних фондів, які тарифікуються за тарифом, визначеним в п.4.1 та 4.2. Послуга надається за умови можливості здійснення Банком зазначеної операції.
Указанная услуга вводится в действие с 30.07.2009 г.

2. В пп. 4.3. «Перекази за межі банку в після операційний час» Тарифных пакетов «Галузевий», «Бізнес» та «Комплексний» добавлено примечание: 

       4.3.   в після операційний час ***                           згідно вартомті операцій тарифних пакетів                                                            

*** Зазначений тариф не розповсюджується на розрахункові документи зі сплати всіх видів податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного та ін. соціальних фондів, які тарифікуються за тарифом, визначеним в п.4.1. та 4.2. Послуга надається за умови можливості здійснення Банком зазначеної операції.
Указанные изменения вступают в действие с 30.07.2009 г.

3. В пп. 4.3. раздела 1 «Розрахунково-касове обслуговування юридичних та фізичних осіб – суб`єктів господарювання, нотаріусів, адвокатів» Базовых тарифов всех филиалов и их отделений (кроме Головного банка и Львовского филиала) внесены следующие изменения:

       4.3.   в після операційний час **** 0,1% від суми платежу,
мін. 5,00 грн., макс. 50 грн.
                                               

**** Зазначений тариф не розповсюджується на розрахункові документи зі сплати всіх видів податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного та ін. соціальних фондів, які тарифікуються за тарифом, визначеним в п.4.1 та 4.2. Послуга надається за умови можливості здійснення Банком зазначеної операції.
Указанные изменения вводятся в действие с 30.07.2009 г.

4. В п.4. «Перекази за межі банку» Тарифного пакета «Корпоративний» добавлена новая услуга :

       4.4.3.   в після операційний    час ***             3,00 грн. за кожний платіжний документ                                                           

*** Зазначений тариф не розповсюджується на розрахункові документи зі сплати всіх видів податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного та ін. соціальних фондів, які тарифікуються за тарифом, визначеним в п.4.4.1 та 4.4.2. Послуга надається за умови можливості здійснення Банком зазначеної операції.

Указанные тарифы вступают в действие с 14.07.2009 г.

Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее плодотворное сотрудничество.