Новости банка

10.06.2011

Изменения к Договорам банковского счета от 14.06.2011

Субъектам хозяйствования

 Шановні клієнти!

Відповідно до рішення Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 08.06.2011 та умов Договору банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування, що укладаються з юридичними та фізичними особами – суб’єктами господарювання, фізичними особами,що займаються професійною діяльністю (адвокатів, нотаріусів) резидентів та нерезидентів-інвесторів повідомляємо про внесення наступних змін:

Договір банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
У розділі 2. Права та обов’язки сторін:
1. Пункт 2.8 викласти в такій редакції:
«2.8. БАНК має право зупинити проведення фінансової операції за рахунком(-ами) КЛІЄНТА та/або за рішенням Спеціально уповноваженого органу зупинити здійснення видаткових операцій за рахунком(-ами) КЛІЄНТА у порядку, передбаченому Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.»
2. У пункті 2.37 слова «згідно з Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”» замінити словами «згідно з Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”».
3. Пункт 2.38 виключити.

Договір банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування нерезидента-інвестора
У розділі 2. Права та обов’язки сторін:
1. Пункт 2.8 викласти в такій редакції:
«2.8. БАНК має право зупинити проведення фінансової операції за рахунком(-ами) КЛІЄНТА та/або за рішенням Спеціально уповноваженого органу зупинити здійснення видаткових операцій за рахунком(-ами) КЛІЄНТА у порядку, передбаченому Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.»
2. У пункті 2.32 слова «згідно з Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”» замінити словами «згідно з Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”».
3. Пункт 2.33 виключити.

Зазначені зміни вступають в дію з 14.06.2011

Сподіваємось на взаєморозуміння та подальшу плідну співпрацю.