Новости банка

22.11.2011

Изменения в Договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание в части обслуживания клиентов по счетам в банковских металлах от 29.11.2011

Субъектам хозяйствования

 Уважаемые клиенты!

Согласно решению Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» від 17.11.2011 и условий Договора банковского счета на осуществление расчетно-кассового обслуживания, который заключается с юридическими и физическими лицами – субъектами хозяйствования, физическими лицами, которые занимаются профессональной деятельностью (адвокатов, нотариусов) резидентов и нерезидентов-инвесторов сообщаем о внесении следующих изменений в Договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание в части обслуживания клиентов по счетам в банковских металлах. Детальнее с содержанием договора можно ознакомиться, обратившись в банк.

Просим клиентов банка, которые имеют счета в банковских металлах, переподписать Доворы банковского счета в срок до 29.12.2011, обратившись по месту открытия счета.

Согласно решению Тарифого комитета от 22.11.2012 внесены изменения в Базовые тарифы на обслуживание юридических и физических лиц – субъектов хозяйствования, адвокатов и нотариусов, а именно:

1.Видалити пп. 21-26 з р.І «Розрахунково –касове обслуговування» Тарифів Головного банку, всіх філій та відділень АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на обслуговування юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарювання (крім банків), фізичних осіб, що займаються професійною діяльністю. Підпункти, що слідують далі автоматично обирають відповідні порядкові номера

2. Додати пп. 21 операцію «Купівля банківських металів» та пп. 22 операцію «Продаж банківських металів» вартість яких входить у вартість відкриття рахунку.

3. Примітку до п.1 даного розділу 1 викласти в новій редакції, з урахуванням внесення змін, а саме: «Під «кожним наступним рахунком» розуміється також відкриття рахунків в іноземних валютах при наявності рахунка в національній валюті, рахунки в банківських металах. В разі відкриття рахунку тільки в іноземній валюті або тільки в банківських металах застосовується тариф за відкриття першого рахунку. До вартості відкриття рахунку входить комісійна винагорода за платежі, списані банком на виконання платіжних вимог».

Указанные измнения вступают в действие с 29.11.2011

Надеемся на понимание и дальнейшее плодотворное сотрудничество.