Новости банка

28.12.2011

Измененения в Договор банковского счета от 29.12.11

Субъектам хозяйствования

Шановні клієнти!

Відповідно до рішення Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 29.12.2011р. та умов Договору банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування, що укладаються з юридичними та фізичними особами – суб’єктами господарювання, фізичними особами,що займаються професійною діяльністю (адвокатів, нотаріусів) резидентів та нерезидентів-інвесторів повідомляємо про внесення змін до Додатку 4 Договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» та Додатків № 2, 3, 4, 5 та 7 Договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи Інтернет-банкінгу, WAP-банкінгу, Теле-банкінгу, SMS-банкінгу в частині змінити слова «у т.ч. ПДВ» на слова «без ПДВ»; слова «ідентифікаційний код» на «реєстраційний номер облікової картки платника податка».
Зазначені зміни набирають чинності з 29.12.2011р.

Сподіваємось на взаєморозуміння та подальшу плідну співпрацю