Інтернет
Калькулятор
Банкомати

Новини банку

31.05.2017

До уваги клієнтів - юридичних осіб

З 1 червня вступають в дію зміни до Договору банківського рахунку на здійснення розрахунково - касового обслуговування юридичних осіб / самозайнятих фізичних осіб та зміни до Базових тарифів та Тарифних пакетів.

З 1 червня Індустріалбанк вносить зміни до:

- договору банківського рахунку на здійснення розрахунково - касового обслуговування для юридичних осіб / самозайнятих фізичних осіб, а саме:

1. Пункт 2.21. розділу 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН викладено в такій  редакції: 2.21. Забезпечити можливість формування КЛІЄНТОМ виписки за рахунком (-ами) через системи дистанційного обслуговування. Випискиза рахунком (-ами) на паперовому носії надаються КЛІЄНТУ за окремим запитом з оплатою відповідно до діючих Тарифів БАНКУ. У разі втрати КЛІЄНТОМ виписки з його рахунку, видати її дублікат протягом трьох робочих днів з дня отримання БАНКОМ письмової вимоги КЛІЄНТА, при умові оплати КЛІЄНТОМ цієї послуги, згідно Тарифів БАНКУ, діючих на момент видачі дубліката.”

2. Пункт 7.1. розділу 7. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ (-ІВ) викладено в такій редакції: “7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами Договору та скріплення печатками БАНКУ та КЛІЄНТА (за наявності) (передбачити право друкувати, якщо клієнт самозайнята фізична особа) і діє до моменту закриття рахунку(-ів). Підписання цього Договору або будь-яких інших документів в межах цього Договору, відповідно до вимог статті 207 Цивільного кодексу України, може бути здійснено з використанням Електронного цифрового підпису.”
 
Також повідомляємо, що з 1 червня 2017 р. вводяться в дію зміни до Базових тарифів на розрахунково-касове обслуговування  юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх представництв (у т.ч. установ та організацій, які утримуються з державного та місцевого бюджетів, комунальних підприємств (установ та організацій), а саме:
-                      до Розділу I в п.12 підпункт 12.1 додано:«Формування виписок з усіх видів рахунків за системою «Клієнт-Банк» та надання виписок з усіх рахунків на паперовому носії за окремим запитом Клієнта з періодичністю запитуваною клієнтом - входить до вартості обслуговування поточного рахунку»;
-                      до Розділу 2 в п.11 підпункт 11.1 додано:«Формування виписок з усіх видів рахунків за системою «Клієнт-Банк» та надання виписок з усіх рахунків на паперовому носії за окремим запитом Клієнта з періодичністю запитуваною клієнтом-входить до вартості відкриття рахунку».

Також внесено зміни до Тарифних пакетів «Зручний старт», «Агро Бізнес», «Бізнес». «Корпоративний», «Комплексний» та «Стартовий», в частині формування виписок з усіх видів рахунків за системою «Клієнт-Банк» та надання виписок з усіх рахунків на паперовому носії за окремим запитом Клієнта з періодичністю запитуваною клієнтом входить до вартості відкриття рахунку або обслуговування

 Більш детально з Базовими тарифами та тарифними пакетами ви можете ознайомитись тут.