Інтернет
Калькулятор
Банкомати

Новини банку

09.06.2017

До уваги клієнтів - юридичних осіб

З 29 червня 2017 рг. вступають в дію зміни до Базових тарифів на розрахунково - касове обслуговування юридичних осіб (крім банків), в т.ч. представництв (у т.ч. установ та організацій, які утримуються з деражвниого та місцевих бюджетів, комунальних підприємств (установ та організацій)

Так, рішенням Тарифного комітету Індустріалбанку додано п.26 до Розділу 2 та п.19 до Розділу 1 Базових тарифів, а саме: "Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку ****** - 100 грн/$ 3,00/€ 3,00/£ 3,00/ 300 RUB за місяць, без ПДВ».

Також даним рішенням внесено зміни до Приміток до розділів 1 та 2 Базових тарифів, а саме: 

****** Неактивний рахунок, це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом більше 3 років (більш ніж 1095,00 днів) поспіль. 

Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку застосовується до рахунків на яких є залишок коштів та за якими Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування (для юридичних осіб / самозайнятих осіб) (назва Договору може відрізнятися від вказаної) передбачено:

1) право Банку змінювати тариф в односторонньому порядку, без погодження з власником рахунку;
2) право Банку здійснювати списання з рахунку клієнта коштів в рахунок сплати комісій та тарифів банку та застосування на момент списання комісії діючих на момент списання тарифів;
 
У разі, якщо залишку коштів на рахунку недостатньо для сплати, вартість операції встановлюється у розмірі такого залишку.
 
Комісія за конвертацію входить у вартість супроводження поточного рахунку, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом більше ніж 1095,00 днів підряд. Вартість послуги (тарифу), що виражена в гривневому еквіваленті до іноземних валют визначається наступним чином: сума в національній валюті України, отримана від продажу іноземної валюти для сплати комісійної винагороди Банку.
 
Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку не застосовується до рахунків, на які накладено арешт.
 
Більш детально з Базовими тарифами ви можете ознайомитись у відділенні Індустріалбанку за місцем обслуговування та за посиланням