Інтернет
Депозитний калькулятор
Банкомати

Загальні вимоги Банку до страхових компаній

1. Джерела інформації та фінансова звітність страхової компанії.

Аналіз страхової компанії здійснюється на основі якісної та кількісної інформації, зокрема на основі документів, що підтверджують правоздатність та легітимність діяльності (актуальні ліцензії, свідоцтва, довіреності та інше – згідно переліку документів для акредитації); форм звітних даних страховика, які складаються у відповідності до затвердженого чинним законодавством порядку. Для формування об’єктивних підстав акредитації страхових компаній проводиться оцінка фінансового стану страхової компанії за методикою, розробленою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» згідно законодавства України та внутрішньобанківських документів.
Банком складається висновок щодо оцінки фінансового стану страхової компанії для прийняття рішення щодо акредитації конкретної страхової компанії. У випадку позитивного рішення щодо акредитації цієї страхової компанії, Банк здійснює подальший контроль за її фінансовим станом на постійній основі, не рідше одного разу у півріччя (за підсумками І-го півріччя та року) за даними останньої щоквартальної звітності страхової компанії. 
За підсумками звітного періоду для формування висновку щодо поточного фінансового стану страховика до Банку в обов’язковому порядку надаються страховою компанією наступні документи:
 • Баланс (форма №1)
 • Звіт про фінансові результати (форма №2)
 • Звіт про доходи та збитки страховика (згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 210 від 28.03.2002 р.)
-               Розшифровка Розділу 1 – Коротка характеристика страховика та його діяльності;
-               Розшифровка Розділу 2 – Показники діяльності із страхування життя;
-               Розшифровка Розділу 3 – Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя;
-               Розшифровка Розділу 4 – Показники діяльності з видів обов`язкового страхування;
-               Розшифровка Розділу 5 – Пояснення щодо операцій перестрахування;
-               Розшифровка Розділу 6 – Умови забезпечення платоспроможності страховика.
Фінансова звітність, яка подається до Банку, повинна містити відмітку органів державної статистики про її подання. Якщо звітність в електронному вигляді, необхідно надати копію квитанції, що підтверджує факт її подання.
Надані документи повинні бути в читабельному вигляді, підписані уповноваженими особами страхової компанії та завірені печаткою.
Висновок Банку містить наступні істотні моменти:
1.1. Основні показники діяльності страхової компанії, що міститься в фінансовій звітності:
 • розмір активів;
 • власного капіталу;
 • сплаченого статутного капіталу;
 • страхового резерву;
 • розмір страхових резервів нетто;
 • суму отриманих страхових платежів;
 • суму виплачених страхових відшкодувань;
 • отримані доходи та результати основної діяльності в розрізі видів діяльності;
 • суму ліквідних активів.
1.2. На основі фінансових показників діяльності СК розраховуються:
 • коефіцієнт рентабельності (рентабельність страхової діяльності і рентабельність власного капіталу);
 • коефіцієнт рівня виплат страхових відшкодувань;
 • коефіцієнти динаміки величини чистих зароблених страхових премій;
 • доля ризикових видів страхування в загальному страховому портфелі (доля автострахування, доля страхування кредитів та фінансових ризиків)
 • частка власного капіталу в пасивах;
 • показник платоспроможності страхової компанії;
 • коефіцієнт абсолютної ліквідності страхових резервів.
Також для вирішення питання щодо акредитації конкретної страхової компанії Банк використовує додаткову інформацію:
·         про наявність аудиторських перевірок і їхніх результатів;
·         про репутацію й кваліфікацію керівників;
·         додаткові відомості з преси, від інформаційних агентств, інформацію, наявну в Інтернеті;
·         інформацію щодо сум та виконання умов з розміщення депозитів в Банку;
·         іншу достовірну інформацію з різних джерел.

2. Оцінка фінансового стану страхової компанії.
2.1. Результат оцінки фінансового стану страхової компанії може бути визначено як:
 • позитивний;
 • негативний.
2.2. Якщо при відсутності стоп-факторів та при визначені фінансового стану страхової компанії буде позитивний результат, то Банком виноситься позитивне рішення щодо акредитації страхової компанії. При наступному плановому аналізі, якщо результат оцінки фінансового стану буде негативний, то неплановий експертний висновок робиться за результатами звітності наступного кварталу. 
Якщо за результатами непланового висновку фінансовий стан оцінено як негативний чи виявлено стоп-фактор, то акредитації такої страхової компанії може бути призупинена.
2.3. Для поновлення взаємодії зі страховою компанією результат оцінки її фінансового стану повинен бути оцінений як позитивний на дві поспіль квартальні дати з моменту ухвалення рішення про припинення акредитації. У цьому випадку висновок повинен містити опис поточної ситуації і мотивований висновок про можливість поновлення взаємодії із страховою компанією.

Завантажити цю інформацію у форматі Word (41 кБ)

 

Перейти до розділу