Інтернет
Депозитний калькулятор
Банкомати

Конвертація валют за картковими рахунками

Якщо Ви плануєте поїздку за кордон, не обов'язково купувати готівкові кошти в іноземній валюті або відкривати рахунки в різних валютах. Міжнародні платіжні картки від Індустріалбанку приймаються для розрахунків по всьому світу, незалежно від валюти Вашого карткового рахунку.

Якщо валюта карткового рахунку не співпадає з валютою операції, відбувається конвертація валют, яка залежить від наступних чинників:
- валюти карткового рахунку;
- валюти операції;
- розрахункової валюти (фінансового документу) міжнародної платіжної системи (гривна, долар США, євро).


Під час проведення готівкових і безготівкових операцій за допомогою платіжної картки (далі - ПК), списання коштів з карткового рахунку проходить в два етапи:
 
1. Етап перший - в момент здійснення клієнтом операції за допомогою ПК (або з наданням її реквізитів) в банк надходить авторизаційний документ Міжнародної платіжної системи (далі - МПС).

  • Авторизаційний документ - це електронний документ МПС, згідно з яким кошти заздалегідь блокуються на рахунку клієнта в момент здійснення їм операції за допомогою ПК або її реквізитів. Валюта розрахунків, що вказується в авторизаційному документі МПС, може відрізнятися від валюти операції. Валюту розрахунків, вказану в авторизаційному документі, визначає МПС.

Якщо валюта розрахунків, вказана в авторизаційному документі МПС, відрізняється від валюти карткового рахунку клієнта, в такому випадку банк робить конвертацію суми, вказаної в авторизаційному документі МПС в валюту карткового рахунку. Конвертація суми відбувається за курсом для операцій за картковими рахунками. що встановлюється Банком, та блокується на картрахунку клієнта до моменту отримання від МПС фінансового документу (електронного документу на списання суми операції з картрахунку).

По типах карт: Visa Electron, MC Standart, MC Gold, MC Virtual, MC Platinum, Maestro валюта авторизації - гривна.
По цих типах карт, у випадках:
- якщо валюта карткового рахунку не відрізняється від авторизаційного документу, але при цьому відрізняється від валюти операції;
- якщо валюта карткового рахунку не відрізняється від валюти операції, але при цьому відрізняється валюта авторизації (наприклад карта в доларах США, операція в доларах США, але авторизаційний документ в гривні), то при блокуванні суми авторизаційного документу на картковому рахунку застосовується курс МПС + надбавний коефіцієнт.
 
2. Етап другий - фінансовий документ МПС на списання коштів з карткового рахунку за проведеними клієнтом операціями за допомогою ПК або її реквізитів поступає у банк, як правило, впродовж 1-4 днів після проведення операції.

Сума, що підлягає списанню з карткового рахунку клієнта, у фінансовому документі вказується у валюті розрахунків. Валюту розрахунків у фінансовому документі, в якій вказана сума  для списання з карткового рахунку, визначає МПС. Валюта розрахунків фінансового документу та авторизаційного документу можуть відрізнятися. Валюта фінансового документу і валюта, в якій проводилася операція, також можуть відрізнятися. Конвертацію суми операції, проведеної клієнтом, у валюту вказану у фінансовому документі, МПС здійснює по власних внутрішніх курсах, що встановлюються МПС. 

  • Курс конвертації валюти, встановлений МПС Visa, Ви можете уточнити на сайті VISA. Курс конвертації валюти, встановлений МПС MasterCard, Ви можете уточнити на сайті MasterCard

Після отримання від МПС фінансового документу, банк списує суму, вказану у фінансовому документі з карткового рахунку клієнта. Якщо валюта розрахунків, що вказана у фінансовому документі не співпадає з валютою карткового рахунку, то банк здійснює конвертацію суми, вказаної у фінансовому документі МПС, у валюту карткового рахунку за курсом встановленим Банком (дізнатися курси для операцій за картковими рахунками на поточну дату можна на сайті Банку, на певну дату - у відділеннях Банку). 
За проведення операції у валюті, відмінній від валюти карткового рахунку, банк додатково стягує комісію 1,2% від суми конвертації коштів, вказаних у фінансовому документі.
 

 

 

Перейти до розділу