hamburger button

До уваги учасників банку

            Шановний учасник ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі – Банк), доводимо до Вашого відома,  що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 6 липня 2012 року,  відбулись зміни в порядку реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів.

            Так, відповідно до пункту 10 розділу VI «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:

            «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

            У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

            Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

            Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах…»

             Відповідно до рішення загальних зборів учасників Банку  від 31.03.2010 ПрАТ «Запоріжсталь – АГ» було обрано зберігачем для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.

            Звертаємо Вашу увагу, що Вам потрібно в термін до 12.10.2014 звернутись до депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь – АГ», що знаходиться за адресою: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, тел. (061) 213–26-42,  для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або для здійснення  переказу належних Вам  прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

            При особистому зверненні до депозитарної установи мати при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. При зверненні поштою потрібно надіслати заяву на укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (в довільній формі), копію паспорта (1,2 сторінка та прописка), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

            В разі не здійснення зазначених дій з 13.10.2014 Ваші акції не будуть  враховуватись при визначенні кворуму та під час голосування на загальних зборах  учасників Банку до моменту укладання відповідного договору з депозитарною установою.

            В разі, якщо Ви вже укладали договори з депозитарними установами (зберігачами) до набрання чинності зазначеного Закону, Вам необхідно звернутись до них (неї) з метою приведення договорів у відповідність до діючого законодавства.   

Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!