hamburger button

Запрошення до річних загальних зборів учасників 24 квітня 2019 року

Шановні учасники ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», запрошуємо для участі у річних загальних зборах учасників, що скликані на 24 квітня 2019 року о 12:00 у приміщенні Банку за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кімната 510 .

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»,  наводимо наступну інформацію:

1). Повідомлення про проведення загальних зборів

2). Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 07.03.2019 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 260 354 350 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 255 166 212 штук.

3) перелік документів, що має надати учасник (представник учасника) для його участі у загальних зборах:

 • документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
 • для представника учасника - документ, що посвідчує особу (паспорт), довіреність оформлена згідно з вимогами чинного законодавства.

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою :

      1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

      1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

 • головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяни Іванівни;
 • начальника відділу депозитарних операцій управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Федорової Надії Володимирівни;
 • провідного економіста управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Сулакової Дарини Іванівни.

      2. Обрати Головою лічильної комісії головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяну Іванівну

      2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

      1. Обрати головою (головуючим) річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - Голову Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Гдичинського Богдана Петровича.

      3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

      1. Обрати секретарем річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Якимчука Олександра Сергійовича.

      4. Про порядок (регламент) проведення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

      1. Затвердити порядок (регламент) проведення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

       5. Про розгляд звіту Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

      1. Затвердити звіт Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що додається.

       6. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

       1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що додається.

       7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

       1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік , що додається.

       8. Про розгляд звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

       1. Взяти до відома звіт зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду, що додається.

       9. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

       1. Затвердити річний звіт та річні результати діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що додається.

      10. Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

       1. Затвердити порядок розподілу прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років наступним чином:

1.1.  направити до резервного фонду 5 % від прибутку за 2018 рік.

1.2. нерозподілений прибуток минулих років та 95 % залишку прибутку за 2018 рік залишити нерозподіленим

      11. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розмір.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

     1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

    12. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

     1. Встановити кількісний склад Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 8 осіб.

    13. Про внесення змін до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

     1. Внести зміни до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

     2. Уповноважити Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на підписання Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в новій редакції, здійснення заходів щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

    14. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

     1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

      15. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

       1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» , виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

      16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

       1. У зв'язку із закінченням строку, на який були обрані члени діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», припинити 24.04.2019 року їх повноваження, а саме:

 • Гдичинського Богдана Петровича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
 • Горака Олексія Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 • VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежного директора);
 • Дворецького Ігоря Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 • Ливинця Владислава Павловича (незалежного директора);
 • Огризко Володимира Станiславовича (незалежного директора);
 • Шапкiна Леонiда Леонiдовича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)

      17. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5) частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення.

      18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

      1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голова Наглядової ради, Перший Заступник Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради), що додаються.

      2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до затверджених умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів).

      3. Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов’язки Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно – правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на затверджених умовах.

     19. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

      1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» , що додається.

      20. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

       1. Затвердити кошторис витрата на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голови Наглядової ради, Першого Заступника Голови Наглядової ради, Заступників Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради), що додається.

      21. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2019 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

      1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2019 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.


Довідка:
Індустріалбанк (м.Київ) - універсальний Банк з приватним капіталом, який надає широкий перелік послуг підприємствам, підприємцям і населенню. Заснований в 1990 році. За класифікацією НБУ входить в третю групу банків. Фінансова надійність Банку 18 грудня 2018 отримала підтвердження рейтингами незалежного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» на рівні uaАА- з прогнозом «стабільний». Рейтинг свідчить про високий рівень кредитоспроможності фінансової установи в порівнянні з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
ІНДУСТРІАЛБАНК є правонаступником всіх прав і обов'язків Експрес-Банку, об'єднання з яким сталося 1 грудня 2017. На сьогодні мережа Банку представлена в 18 областях України.

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!