hamburger button

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО БАНКІВСЬКИХ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Види банківських послуг, що надаються банком клієнтам,  тарифи, вартість та умови надання

Перелік фінансових послуг розміщено на окремих сторінках сайту банку:

Монети

Депозитарні послуги

Індивідуальні сейфи

Грошові перекази

       ✔ Реквізити для отримання переказів в розрізі валют

Розрахунково-касове обслуговування

Дистанційні послуги 

Тарифи за операціями розміщені за посиланням: https://industrialbank.ua/ua/terms-tariffs-rules

Істотні характеристики банківських послуг з надання споживчого кредиту та залучення банківського вкладу

Кредити https://industrialbank.ua/ua/private/kredyty

Депозити https://industrialbank.ua/ua/private/deposits

Право клієнта на відмову від договору

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених Публічною пропозицією та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту відповідно до статей Закону України «Про споживче кредитування».

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) провідсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором уповному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Право клієнта на дострокове розірвання договору

  • Клієнт має право достроково припинити дію договору кредитної лінії шляхом повного виконання зобов’язань за зазначеним договором.
  • Можливість та порядок дострокового розірвання договору банківського вкладу визначається Умовами залучення грошових коштів від фізичних осіб. Порядок розрахунків Сторін при достроковому розірванні договору банківського вкладу визначається Умовами залучення грошових коштів від фізичних осіб.

Умови договору (оферти) та інших типових договорів про надання банківських послуг

https://industrialbank.ua/ua/terms-tariffs-rules

Попередження!

 Можливі наслідки в разі користування банківською послугою (невиконання клієнтом обов’язків):

 • «Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договорами згідно з законодавством України.»

 • «Невиконання Клієнтом обов’язків щодо використання платіжної картки у тому числі щодо негайного повідомлення Банку про втрату / крадіжку Картки / ПІН – коду / інших реквізитів Картки, про розголошення ПІН-коду / іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіж (номер Картки її строк дії, коди CVV1 і CVV2 тощо) – вважається бездіяльністю Клієнта, яка може призвести до завдання збитків та здійснення неналежного переказу з вини Клієнта, збитки завдані в результаті такої бездіяльності покладаються на Клієнта.»

 • «У разі невиконання Клієнтом умов Договору кредитної лінії Банк має право звернути стягнення на будь-яке рухоме та нерухоме майно, майнові права та кошти Клієнта в порядку, встановленому Договором кредитної лінії та законодавством України.»;

 Можливі наслідки в разі несвоєчасного звернення до банку за поверненням грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)

 •  Повернення суми вкладу (депозиту) та сплата нарахованих процентів здійснюється Банком у строки, в порядку та на умовах, визначених Договором вкладу. При цьому у випадку, якщо законодавством, в тому числі актами НБУ, встановлений інший, ніж передбачений Договором вкладу, порядок та / або валюта повернення вкладу та/або процентів, повернення грошових коштів здійснюється згідно діючого законодавства, в тому числі актів НБУ. В такому випадку Клієнт зобов’язаний вчинити дії, необхідні для повернення коштів (наприклад, відкрити або мати відкритий в Банку поточний, вкладний рахунок або КР в валюті коштів, що підлягають поверненню). У випадку не вчинення/несвоєчасного вчинення Клієнтом необхідних дій, такі дії будуть вважатися простроченням кредитора (Клієнта) та Банк не несе відповідальності за неповернення/несвоєчасне повернення коштів.

 •  У випадку, якщо датою повернення Клієнту грошових коштів згідно з умовами Договору вкладу, є вихідний, святковий або інший неробочий день у відповідності з режимом роботи Банку, датою повернення грошових коштів вважається перший за ним робочий день;

 •  Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

 •  Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

 •  Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Рекомендації щодо безпеки

https://industrialbank.ua/ua/your-safety

Інформація щодо захисту персональних даних

  Порядок та процедури захисту персональних даних в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 

Інформація щодо видалення облікового запису (профілю) в онлайн-банкінгу

Порядок дій для видалення  облікового запису (профілю) в Industrial24

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!