hamburger button

Умови, тарифи та правила

Фізичним особам

1.Правила відкриття, закриття та обслуговування рахунків фізичних осіб, надання кредитів фізичним особам – власникам карткових рахунків та  розміщення вкладів

1.1. Правила відкриття, закриття та обслуговування рахунків фізичних осіб, надання кредитів фізичним особам - власникам карткових рахунків та разміщення вкладів в Індустріалбанку

1.2. Договір банківського рахунку

1.3. Заява-Договір про відкриття та обслуговування картрахунку

1.4. Умови здійснення операцій з використанням карток Індустріалбанку за допомогою системи мобільних платежів

1.5. Заява-Договір про відкриття та обслуговування картрахунку (договір приєднання, карткові проекти)

1.6. Заява-Договір про відкриття та обслуговування картрахунку (договір приєднання, карткові проекти) Для карткових рахунків, які відкриваються КЛІЄНТОМ у разі оформлення повторного Кредиту

1.7. ЗАЯВА-ДОГОВІР про відкриття та обслуговування картрахунку (договір приєднання) / (договір приєднання, карткові проекти) (використовується для зміни рахунків відкритих клієнтам АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» на поточні рахунки в АКБ «ІНДСТРІАЛБАНК») 

2. Умови та тарифи

2.1.  Розрахунково-касове обслуговування

2.1.1. Тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб з відкриттям та без відкриття рахунку (крім операцій з використанням електронних платіжних засобів)

2.2. Депозити

2.2.1. Порівняльні  таблиці вкладів

2.2.1.1. Умови залучення нових вкладів та їх лонгації

2.2.1.2. Умови лонгації договорів, укладених до 24.06.2015 з можливістю дострокового розірвання

2.2.1.3. Умови лонгації договорів, оформлених на умовах, дія яких припинена для нових вкладів

2.2.2. Інформація про участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)

2.2.3. Умови депозитів:

2.2.3.1. Депозитний вклад "Дбайливий"

2.2.3.2. Депозитний вклад "Стандарт"  та шаблон договору вкладу

2.2.3.3. Депозитний вклад "Доходний" та шаблон договору вкладу

2.2.3.4. Депозитний вклад "Особливий" та шаблон договору вкладу

2.2.3.5. Депозитний вклад "Стандарт +"

2.2.3.6. Депозитний вклад "Скарбничка" та шаблон договору вкладу

2.2.3.7. Депозитний вклад "Гаманець" та шаблон договору вкладу

2.2.3.8. Відкриття вкладу в банківських металах (золото)  та шаблон договору вкладу

2.2.3.9. Депозитний вклад "Гарантійний"  та шаблон договору вкладу

2.2.3.10. Депозитний вклад "Забезпечений" , шаблон договору вкладу  та шаблон договору застави

2.2.3.11. Як оформити вклад 

2.3. Кредити

2.3.1. Умови споживчого кредитування  та паспорти споживчих кредитів та паспорти карткових кредитів

2.3.2. Умови реструктуризації кредитної заборгованості

2.3.3. Умови для громадян, мобілізованих до лав Збройних Сил України 

2.3.4. Страховим компаніям:

2.3.4.1. Загальні вимоги банку до страхових компаній 

2.3.4.2. Загальні вимоги банку по укладенню договорів страхування заставного майна 

2.3.4.3. Перелік документів та умов, необхідних для акредитації страхових компаній та укладення договорів страхування з Індустріалбанком та його установами 

2.3.4.4. Перелік акредитованих страхових компаній 

2.3.5. Перелік суб’єктів оціночної діяльності, з якими АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» співпрацює з питань оцінки майна фізичних та юридичних осіб

2.3.6. Вимоги АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» до суб’єктів оціночної діяльності

2.3.7. Акційна програма для фізичних осіб, що мають заборгованість за кредитами, укладеними з АБ "Експрес-Банк" (правонаступником за яким є АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК")

2.3.8. Позичальникам, які скористалися програмою проведення реструктуризації кредитів фізичних осіб, наданих в іноземній валюті на придбання нерухомого майна

2.4. Платіжні картки

2.4.1. Тарифи на обслуговування платіжних карток

2.4.2. Ліміти на обмеження за платіжними картками

2.4.3. Розміри відсоткових ставок на залишки коштів по картковим рахункам

2.4.4. Інформація для зарахування на поточний чи картковий валютний рахунок 

2.4.4.1. Пояснення щодо реквізитів для безготівкового поповнення карткових рахунків, відкритих в іноземній валюті

2.4.4.2. Реквізити для зарахування на поточний чи картковий валютний рахунок 

2.4.5. Безпека користування платіжними картками:

2.4.5.1. Рекомендації ЕМА

2.4.5.1.1. Рекомендації щодо безпеки використання карток 

2.4.5.1.2. Перелік країн з підвищеним ризиком шахрайських операцій 

2.4.5.1.3. «АЗБУКА БЕЗПЕКИ» про проблеми банкоматного скімінгу та ефективні засоби захисту від даного виду шахрайства. Відеоролик інформаційний № 1

2.4.5.1.4. «АЗБУКА БЕЗПЕКИ» про ефективні засоби захисту від шахрайства з використанням методів соціальної інженерії. Відеоролик інформаційний № 2

2.4.6. Перелік банків - партнерів, що входять до банкоматної мережі Радіус 

2.5.Системи дистанційного обслуговування

2.5.1. Тарифи на послугу Industrial24

2.5.2. Тарифи на послугу GSM- банкінг

2.6. Індивідуальні сейфи 

2.7. Послуги партнерів - ВПС «FLASHPAY»

3. Електронні гроші

3.1. Правила використання електронних грошей з використанням наперед оплачених карток міжнародних платіжних систем Visa та/або MasterCard в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" та Договір про використання електронних грошей емітованих АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

3.2. Тарифи на обслуговування наперед оплачених карток (Prepaid карток)

3.3. Тарифи на обслуговування наперед оплачених карток (UPLATA Prepaid карток)

Юридичним особам

1. Правила відкриття, закриття та обслуговування рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, представництв та самозайнятих осіб в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" , а також шаблони договорів

2. Умови та тарифи

2.1. Розрахунково-касове обслуговування:

2.1.1. Публічні тарифи

2.1.2. Публічні тарифи для відділень, що приєднались

2.1.3. Базові тарифи на обслуговування юридичних осіб       

2.1.4. Тарифний пакет Раціональний

2.1.5. Тарифний пакет Прогресивний  

2.1.6. Тарифний пакет Міжнародний

2.1.7. Тарифний пакет Залізничник

2.1.8. Тарифний пакет Збалансований

2.1.9. Тарифний пакет Банківські метали (діюча редакція)  та тарифний пакет Банківські метали з 01.10.2019

2.1.10. Тарифи на касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та іншх клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2018 - 2020 рр.

2.1.11. Тарифи на інформаційні (консультаційні) послуги 

2.1.12.Реквізити Індустріалбанку     

2.1.13. Банки-кореспонденти Індустріалбанку

2.2. Дистанційні системи обслуговування:

2.2.1. Система Industrial24_Business:

2.2.1.1. Загальна інформація про систему Industrial24_Business

2.2.1.2. Модуль Web-банкінг системи Industrial24_Business:

2.2.1.2.1. Функціональні можливості та переваги

2.2.1.2.2. Стислий опис процедури підключення

2.2.1.2.3. Детальний опис процедури підключення

2.2.1.2.4. Інструкція користувача модулем Web-банкінг

2.2.1.2.5. Шаблони заяв на підключення до модулю Web-банкінг

2.2.1.3. Модуль Smartphone-банкінг системи Industrial24_Business:

2.2.1.3.1. Функціональні можливості та переваги

2.2.1.3.2. Стислий опис процедури підключення

2.2.1.3.3. Інструкція користувача модулем Smartphone-банкінг

2.2.1.3.4. Шаблони заяви на підключення до модулю Smartphone-банкінг

2.2.2. SMS-banking

2.2.2.1. Опис та переваги системи SMS-banking

2.2.2.2. Шаблон заяви на підключення послуги SMS-banking

2.2.2.3. Інструкція користувача SMS-banking

2.2.3. Рекомендації з питань безпеки використання систем дистанційного банківського обслуговування

2.3. Вклади

2.4. Кредитування:

2.4.1 Умови кредитування

2.4.2. Кредит

2.4.3. Кредитна лінія 

2.4.4. Овердрафт 

2.4.5. Кредит на придбання транспортних засобів 

2.4.6.  Устаткування в кредит 

2.4.7. Кредит під заставу депозиту 

2.4.8. Лізинг 

2.4.9. Факторинг 

2.4.10. Агро-Перспектива

          2.4.11. Агро-Техніка

2.5. Картки

2.5.1. Тарифи на обслуговування платіжних карток

2.5.2. Зарплатний проект 

2.5.3. Еквайринг 

2.6. Інкасація

2.7. Банківські сейфи

2.8. Страховим компаніям:

2.8.1. Загальні вимоги банку до страхових компаній 

2.8.2. Загальні вимоги банку по укладенню договорів страхування заставного майна 

2.8.3. Перелік документів та умов, необхідних для акредитації страхових компаній та укладення договорів страхування з Індустріалбанком та його установами 

2.8.4. Перелік акредитованих страхових компаній

2.9. Перелік суб’єктів оціночної діяльності, з якими співпрацює Індустріалбанк з питань оцінки майна фізичних та юридичних осіб

2.10. Вимоги до суб’єктів оціночної діяльності

 

ФОП

1. Вклади

1.1. Депозитний вклад "Активне сальдо" та шаблон договору вкладу

1.2. Депозитний вклад "Депозитна лінія"

1.2.1. Шаблон Генерального договору про розміщення строкових вкладів 

1.2.2. Шаблони договорів строкового вкладу  та строкового вкладу на один день

1.3. Депозитний вклад "Класичний" та шаблон договору вкладу

1.4. Додаткові (бонусні) відсоткові ставки, які додаються до базових відсоткових ставок

1.5. Інформація про участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)

2. Розрахунково-касове обслуговування та платежі:

        2.1. Правила відкриття, закриття та обслуговування рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, представництв та самозайнятих осіб в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" , а також шаблони договорів

        2.2. Перелік документів, необхідних для відкриття фізичними особами-суб'єктами господарчої діяльностя рахунку в національній/іноземній валютах

        2.3. Базові тарифи (діяюча редакція) та Базові тарифи з 01.10.2019 

        2.4. Публічні тарифи

        2.5. Тарифні пакети:

2.5.1. Бізнес-Старт (для нових клієнтів припиняється дія з 01.10.2019 року)    та Бізнес-старт з 01.10.2019

2.5.2. Електрон (діяюча редакція) та Електрон з 01.10.2019

2.5.3. Безліміт (припиняє дію з 01.10.2019 року)

2.5.4. Баланс (припиняє дію з 01.10.2019 року)

2.5.5. Своя Справа (припиняє дію з 01.10.2019 року)  та новий тариф з 01.10.2019 Бізнес-IT

2.5.6. Своя Справа +  (припиняє дію з 01.10.2019 року)

2.6. Договор про відкриття корпоративного картрахунку

3. Кредитування:

3.1. Овердрафт

4. Дистанційні системи обслуговування:

4.1. Система Industrial24_Business

4.1.1. Загальна інформація про систему Industrial24_Business

4.1.2. Модуль Web-банкінг системи Industrial24_Business:

4.1.2.1. Функціональні можливості та переваги

4.1.2.2. Стислий опис процедури підключення

4.1.2.3. Детальний опис процедури підключення

4.1.2.4. Інструкція користувача модулем Web-банкінг

4.1.2.5. Шаблони заяв на підключення до модулю Web-банкінг

4.1.3. Модуль Smartphone-банкінг системи Industrial24_Business:

4.1.3.1. Функціональні можливості та переваги

4.1.3.2. Стислий опис процедури підключення

4.1.3.3. Інструкція користувача модулем Smartphone-банкінг

4.1.3.4. Шаблони заяви на підключення до модулю Smartphone-банкінг

4.2. SMS-banking

4.2.1. Опис та переваги системи SMS-banking

4.2.2. Шаблон заяви на підключення послуги SMS-banking

4.2.3. Інструкція користувача SMS-banking

4.3. Рекомендації з питань безпеки використання систем дистанційного банківського обслуговування

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!