hamburger button
Вибрано до порівняння:

 • плаваюча ставка (залежить від ставки за деп.сертифікатом НБУ строком на 91 день)

 • безготівкове поповнення

 • автоматична лонгація

Умови
Нова Національна Перспектива
Замовити Порівняти
 • плаваюча ставка (залежить від облікової ставки НБУ)

 • валюта - гривня

 • строк 12 та 18 місяців

 • мінімальна сума вкладу – 500 грн

Умови
Актуальний
Замовити Порівняти
 • плаваюча ставка (залежить від ставки за деп.сертифікатом «овернайт» НБУ)

 • безготівкове поповнення та зняття коштів

 • автоматична лонгація

Умови
Національна перспектива
Замовити Порівняти
 • найвищі відсотки серед інших депозитів Банку

 • кожному вкладнику – платіжна картка

 • з можливістю поповнення

 • з виплатою відсотків наприкінці терміну

Умови
 • з можливістю поповнення.

 • з щомісячною виплатою відсотків.

 • з можливістю часткового зняття.

 • на строк 6 місяців.

Умови
 • з щоквартальною капіталізацією відсотків

 • з можливістю поповнення

 • з виплатою відсотків наприкінці дії вкладу

 • на строк 6, 9 та 13 місяців

Умови
Скарбничка
Замовити Порівняти
 • з можливістю поповнення

 • з щомісячною виплатою відсотків

 • вигідні відсотки

 • платіжна картка для отримання відсотків

Умови
Валютна стабільність
Замовити Порівняти
Нова Національна Перспектива
 • плаваюча ставка (залежить від ставки за деп.сертифікатом НБУ строком на 91 день)

 • безготівкове поповнення

 • автоматична лонгація

Умови
Замовити
Актуальний
 • плаваюча ставка (залежить від облікової ставки НБУ)

 • валюта - гривня

 • строк 12 та 18 місяців

 • мінімальна сума вкладу – 500 грн

Умови
Замовити
Національна перспектива
 • плаваюча ставка (залежить від ставки за деп.сертифікатом «овернайт» НБУ)

 • безготівкове поповнення та зняття коштів

 • автоматична лонгація

Умови
Замовити
Стандарт
 • найвищі відсотки серед інших депозитів Банку

 • кожному вкладнику – платіжна картка

 • з можливістю поповнення

 • з виплатою відсотків наприкінці терміну

Умови
Замовити
Гаманець
 • з можливістю поповнення.

 • з щомісячною виплатою відсотків.

 • з можливістю часткового зняття.

 • на строк 6 місяців.

Умови
Замовити
Скарбничка
 • з щоквартальною капіталізацією відсотків

 • з можливістю поповнення

 • з виплатою відсотків наприкінці дії вкладу

 • на строк 6, 9 та 13 місяців

Умови
Замовити
Доходний
 • з можливістю поповнення

 • з щомісячною виплатою відсотків

 • вигідні відсотки

 • платіжна картка для отримання відсотків

Умови
Замовити
Валютна стабільність
Замовити

Нова Національна Перспектива

Депозит в національній валюті з плаваючою ставкою, що залежить від ставки за депозитними сертифікатами НБУ строком на 91 день та розраховується за формулою:

Базова процентна ставка складає – 10,0 % річних

Процентна ставка може змінюватись автоматично протягом строку дії договору у разі встановлення НБУ ставки за тендером розміщення депозитних сертифікатів НБУ строком на 91 день та нараховується (розраховується) за формулою:

Р  = С«ОН» -  4,0%, де

Р – розмір річної процентної ставки на вклад за відповідний день;

С«ОН» - ставка за тендером розміщення депозитних сертифікатів НБУ строком на 91 день, що встановлена та оприлюднена Національним банком України на сайті https://bank.gov.ua/ (за таким посиланням: https://bank.gov.ua/files/PInterestRates.xls) та діє у відповідний день.

Мінімальна сума вкладу -  50 000 грн.

Термін розміщення: 95 днів, з можливістю автоматичної лонгації за відсутності заперечень з боку Клієнта та Банку.

З можливістю поповнення до 16-00 в будь-який банківський день.

Гроші працюють, поки ви відпочиваєте.

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)

Інформація для клієнтів - фізичних осіб щодо банківських послуг

Актуальний

Депозит в національній валюті з плаваючою ставкою, що залежить від облікової ставки НБУ та розраховується за формулою:


Базова процентна ставка складає - 10,0 % річних.

Процентна ставка може змінюватись автоматично протягом строку дії договору та нараховується (розраховується) за формулою (плаваюча процентна ставка):

РПС = О*K, де:

РПС – розмір річної плаваючої процентної ставки на вклад за конкретний день в межах строку вкладу;
О – Облікова ставка НБУ в розмірі, що діє на конкретний день; облікова ставка встановлюється рішенням правління НБУ та оприлюднюється Національним банком України на сайті https://bank.gov.ua/ );
К – коефіцієнт, на який помножується Облікова ставка НБУ для визначення розміру плаваючої ставки. Розмір коефіцієнту залежить від строку вкладу:
На строк 12 місяців – 0,65;
На строк 18 місяців – 0,60.


Максимальний розмір РПС складає - 25,0% річних.

Проценти на вклад нараховуються за формулою виключно за ті дні, в які діє облікова ставка НБУ відповідно до рішення Правління НБУ про встановлення облікової ставки.

Якщо Національний банк України не встановлював на певний період (дні) облікову ставку або встановив розмір облікової ставки НБУ в розмірі, при якому РПС менше Базової процентної ставки, за такі дні проценти на вклад нараховуються за Базовою процентною ставкою.

Якщо Національний банк України встановив розмір облікової ставки НБУ в розмірі, при якому РПС більше Максимального розміру РПС, за такі дні проценти на вклад нараховуються за ставкою, що дорівнює Максимальному розміру РПС.

У разі незгоди Вкладника з розміром плаваючої ставки та / або порядком її нарахування (розрахунку) за формулою, проценти за договором нараховуються і сплачуються в розмірі Базової процентної ставки.


Мінімальна сума вкладу – 500 грн.

Вклад не передбачає довкладання, часткового зняття, дострокового розірвання, пролонгації.

Виплата процентів - щомісячно.


ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)
Інформація для клієнтів - фізичних осіб щодо банківських послуг

Національна перспектива

Депозит в національній валюті з плаваючою ставкою, що залежить від ставки за депозитними сертифікатами "овернайт" та розраховується за формулою:

Базова процентна ставка складає - 0,10 % річних.

Процентна ставка може змінюватись автоматично протягом строку дії договору у разі встановлення НБУ ставки за депозитними сертифікатами «овернайт» (на період такого встановлення) та нараховується (розраховується) за формулою:

P = С«ОН» - 7,0%, де

Р – розмір річної процентної ставки на вклад за відповідний день;

С«ОН» - ставка за депозитними сертифікатами «овернайт» на відповідний день, що встановлена та оприлюднена Національним банком України на сайті https://bank.gov.ua/ (на день укладення Договору оприлюднення здійснюється на сторінці за таким посиланням: https://bank.gov.ua/files/PInterestRates.xls).

 

Мінімальна сума вкладу (незнижувальний залишок) 50 000 грн.

Термін розміщення: 1 місяць, з можливістю автоматичної лонгації за відсутності заперечень з боку Клієнта та Банку.

З можливістю поповнення / часткового зняття в період з 11-00 до 16-00 в будь-який банківський день.

Гроші працюють, поки ви відпочиваєте.

 

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)

Інформація для клієнтів - фізичних осіб щодо банківських послуг

Стандарт

Ощадний вклад Стандарт можуть відкрити як громадяни України, так і нерезиденти.

Можлива автоматична пролонгація дії договору та виплата відсотків на платіжну картку наприкінці строку дії вкладу, або наприкінці строку кожної пролонгації вкладу.

Поповнення вкладу можливе протягом одного місяця з моменту оформлення або пролонгації договору.

У разі оформлення вкладу Стандарт в національній валюті на термін 9 або 13 місяців за допомогою мобільного додатку Industrial24, до базової відсоткової ставки додається Бонусна ставка + 0,25% річних.

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)

Інформація для клієнтів - фізичних осіб щодо банківських послуг

Гаманець

Ощадний депозитний вклад можуть відкрити як громадяни України, так і нерезиденти.

Можливі:

 • автоматична пролонгація дії договору
 • поповнення протягом всього терміну дії договору
 • часткове зняття коштів з депозитного рахунку до закінчення терміну дії договору
 • щомісячні виплати нарахованих відсотків на платіжну картку, емітовану Індустріалбанком.
 • є обмеження щодо максимальної суми вкладу.

Особливістю цього вкладу є можливість вільного зняття коштів і поповнення вкладу протягом всього терміну дії договору. При частковому знятті суми вкладу відсотки за вкладом будуть нараховуватися за діючими ставками за вкладом.
Договором передбачена можливість його дострокового припинення  за ініціативою вкладника. У такому випадку відсотки за вкладом розраховуються за діючою процентною ставкою за вкладом.

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту).

Інформація для клієнтів - фізичних осіб щодо банківських послуг

Скарбничка

Ощадний вклад можуть відкрити як громадяни України, так і нерезиденти. Вклад відкривається на термін 6, 9 та 13 місяців. Всі нараховані відсотки щоквартально додаються до загальної суми вкладу та виплачуються разом із загальною сумою вкладу по закінченню дії депозитного договору.

Відсотки, що нараховані в день повернення вкладу, зараховуються на поповнення вкладу в той самий день. Поповнення депозиту здійснюється до передостаннього місяця терміну дії договору.

У разі оформлення вкладу Скарбничка в національній валюті на термін 9 або 13 місяців за допомогою мобільного додатку Industrial24, до базової відсоткової ставки додається Бонусна ставка + 0,25% річних.

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)

Інформація для клієнтів - фізичних осіб щодо банківських послуг

Доходний

 • Ощадний вклад можуть відкрити як громадяни України, так і нерезиденти.
 • Можлива автоматична пролонгація дії договору та щомісячна виплата відсотків на платіжну картку.
 • Поповнення вкладу можливе протягом одного місяця з моменту оформлення або пролонгації договору.
 • Нараховані відсотки виплачуються щомісячно на платіжну картку, емітовану Індустріалбанком.

У разі оформлення вкладу Доходний в національній валюті на термін 9 або 13 місяців за допомогою мобільного додатку Industrial24, до базової відсоткової ставки додається Бонусна ставка + 0,25% річних.

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)

Інформація для клієнтів - фізичних осіб щодо банківських послуг

Валютна стабільність

Зазначені Умови застосовуються до коштів, залучених в рамках нових та діючих договорів, які передаються в забезпечення за активними операціями клієнтів, заборгованість яких номінована в іноземній валюті .                                                                      

Зазначені Умови не розповсюджуються на договори, якщо Позичальник та Заставодавець співпадають.

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)

Інформація для клієнтів - фізичних осіб щодо банківських послуг

Назва
Максимальний термін
Максимальна ставка
Капіталізація
Нова Національна Перспектива
3
12
-
Нова Національна Перспектива
Актуальний
18
10
-
Актуальний
Національна перспектива
1
6
-
Національна перспектива
Стандарт
13
13.50
-
Стандарт
Гаманець
6
8.75
-
Гаманець
Скарбничка
13
12.75
+
Скарбничка
Доходний
13
13.05
-
Доходний
Валютна стабільність
-
Валютна стабільність

Депозитний калькулятор

 • uah
 • usd
 • eur
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, UAH
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, UAH
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, USD
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, USD
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, EUR
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, EUR
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, UAH
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, UAH
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, USD
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, USD
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, EUR
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, EUR
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, UAH
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, UAH
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, USD
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, USD
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, EUR
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, EUR
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, UAH
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, UAH
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, USD
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, USD
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, EUR
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, EUR
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, UAH
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, UAH
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, USD
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, USD
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, EUR
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, EUR
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, UAH
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, UAH
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, USD
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, USD
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, EUR
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, EUR
 • Сума депозиту
  Строк
  Кількість періодів капіталізації
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, UAH
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, UAH
  Сума вкладу з капіталізацією, UAH
 • Сума депозиту
  Строк
  Кількість періодів капіталізації
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, USD
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, USD
  Сума вкладу з капіталізацією, USD
 • Сума депозиту
  Строк
  Кількість періодів капіталізації
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, EUR
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, EUR
  Сума вкладу з капіталізацією, EUR
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, UAH
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, UAH
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, USD
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, USD
 • Сума депозиту
  Строк
  Процентна ставка без урахування податків, % річних
  Процентна ставка з урахуванням податків, % річних
  Сума доходу до оподаткування, EUR
  Витрати на супутні послуги банку, UAH 0.00
  Оподаткування доходів, UAH
  Сума доходу після оподаткування, EUR

Оформити депозит зараз

Оформити депозит

Термін депозиту (місяці)

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!