hamburger button

 

До виключної компетенції  Наглядової  ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» належить визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг.

 Комітет з питань аудиту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» створений рішенням Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  від 15.05.2018 (протокол № 36).

Склад Комітету з питань аудиту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», відповідно до рішення Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  від 21.03.2024 (протокол № 9):

Голова Комітету

Ливинець В.П., член Наглядової ради, незалежний директор.

Члени Комітету:

Огризко В.С., член Наглядової ради, незалежний директор;

Марковський О.В.,  член Наглядової ради.

Для проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  за 2023 рік, Наглядовою  радою АКБ«ІНДУСТРІАЛБАНК» 23.10.2023 обрано аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА».


Починаючи зі звітності за 2019-й рік Банк складає Консолідовану фінансову звітність Банку

РікКонсолідована звітність Банку за міжнародними стандартами фінансової звітності
2022 2022 МСФЗ
(pdf, 3,3 MB, UKR, 04.05.2023)
2021 2021 МСФЗ
(pdf, 2,62 MB, UKR, 18.08.2022)
2020 2020 МСФЗ
(pdf, 2,2 MB, 29.04.2020)
2019 2019 МСФЗ
(pdf, 3,2 MB, 22.07.2020)

 

Починаючи зі звітності за 2012-й рік банки мають складати єдину фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ

Рік

Окрема звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності

(МСФЗ, укр. мова, оригінал)

Окрема звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності

(МСФЗ, англ.мова, переклад з оригіналу)

2022 2022 МСФЗ
(pdf, 3,1 MB, 04.05.2023)

2022 IFRS
(pdf, 2,8 MB, 22.06.2023)

2021 2021 МСФЗ
(pdf, 2,85 MB, 18.8.2022)
2021 IFRS
(pdf, 3,36 MB, 18.8.2022)
2020 2020 МСФЗ
(pdf, 5 MB, 29.4.2021)
2020 IFRS
(pdf, 2,85 MB, 16.7.2021)
2019 2019 МСФЗ
(pdf, 3,35 MB, 22.7.2020)
2019 IFRS
(pdf, 2,73 MB, 22.7.2020)
2018 2018 МСФЗ
(pdf, 6,79 MB, 26.4.2019)
2018 МСФЗ
(pdf, 2,76 MB, 19.8.2019)
2017 2017 МСФЗ 2017 IFRS
2016 2016 МСФЗ 2016 IFRS
2015 2015 МСФЗ 2015 IFRS
2014 2014 МСФЗ 2014 IFRS
2013 2013 МСФЗ 2013 IFRS
2012 2012 МСФЗ

2012 IFRS

 

Рік

Звітність за національнами стандартами бухгалтерського обліку (НСБО)
оригінал

Звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) (укр. мова)
переклад з оригіналу

2011 2011 НСБО 2011 МСФЗ
2010 2010 НСБО 2010 МСФЗ
2009 2009 НСБО 2009 МСФЗ
2008 2008 НСБО 2008 МСФЗ
2007 2007 НСБО 2007 МСФЗ
2006 2006 НСБО -
2005 2005 НСБО -
2004 2004 НСБО -
2003 2003 НСБО 2003 МСФЗ
2002 -

2002 МСФЗ

Починаючи зі звітності за 2016-й рік Банк складає Консолідовану фінансову звітність Банківської групи у складі Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку «Індустріалбанк», Публічного акціонерного товариства «Акціонерного банку «Експрес-банк», Страхового товариства з додатковою відповідальністю «Захід-Резерв».
Станом на 31 грудня 2017 року було здійснено реорганізацію шляхом приєднання Публічного акціонерного товариства «Акціонерного банку «Експрес-банк» до Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку «Індустріалбанк».
Починаючи зі звітності за 2018-й рік Банк складає Консолідовану фінансову звітність Банківської групи у складі Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку «Індустріалбанк» та Страхового товариства з додатковою відповідальністю «Захід-Резерв».

 

З 24.12.2020 рішенням Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 24.12.2020 No559 припинено визнання цієї Банківської групи. Відповідно, звітність за 2020-й та подальші роки не складається.

РікКонсолідована звітність банківської групи
за міжніродними стандартами фінансової звітності
2019 2019 МСФЗ
2018 2018 МСФЗ
2017 2017 МСФЗ
2016 2016 МСФЗ

Починаючи зі звітності за 2019-й рік Банк складає Консолідовану фінансову звітність Банку 

Консолідована звітність Банку за міжнародними стандартами фінансової звітності

Рік

1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал
20231 кв2 кв3 кв 
20221 кв 2 кв  3 кв 
20211 кв2 кв 3 кв  
20201 кв2 кв3 кв  
Окрема звітність Банку

Рік

1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал
2023 1 кв 2023 2 кв 2023
 3 кв 2023  
2022 1 кв 2022 2 кв 2022 3 кв 2022  
2021 1 кв 2021 2 кв 2021 3 кв 2021  
2020 1 кв 2020 2 кв 2020 3 кв 2020  
2019 1 кв 2019 2 кв 2019 3 кв 2019 -
2018 1 кв 2018 2 кв 2018 3 кв 2018 -
2017 1 кв 2017 2 кв 2017 3 кв 2017 -
2016 1 кв 2016 2 кв 2016 3 кв 2016 -
2015 1 кв 2015 2 кв 2015 3 кв 2015 -
2014 1 кв 2014 2 кв 2014 3 кв 2014 4 кв 2014
2013 1 кв 2013 2 кв 2013 3 кв 2013 4 кв 2013
2012 1 кв 2012 2 кв 2012 3 кв 2012 4 кв 2012
2011 1 кв 2011 2 кв 2011 3 кв 2011 4 кв 2011
2010 1 кв 2010 2 кв 2010 3 кв 2010 4 кв 2010
2009 1 кв 2009 2 кв 2009 3 кв 2009 4 кв 2009
2008 1 кв 2008 2 кв 2008 3 кв 2008 4 кв 2008
2007 1 кв 2007 2 кв 2007 3 кв 2007 4 кв 2007