hamburger button

Повідомлення для учасників Публічного Акціонерного Товариства АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»,

Шановні учасники ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», запрошуємо для участі у річних загальних зборах учасників, що скликані на 28 квітня 2020 року о 12:00 у приміщенні Банку за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кімната 510 .

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», наводимо наступну інформацію:

І) Повідомлення про проведення загальних зборів

ІІ) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 12.03.2020 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 260 354 350 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 255 169 148 штук.

ІІІ) перелік документів, що має надати учасник (представник учасника) для його участі у загальних зборах:

 • документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
 • для представника учасника - документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення оформлене згідно з чинним законодавством;
 • для керівників юридичних осіб - документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи - учасника Банку.

VI) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою :

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

 • головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяну Іванівну;
 • начальника Управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Стрілець Тетяну Андріївну;
 • головного спеціаліста Управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Сулакову Дарину Іванівну.

  2. Обрати Головою лічильної комісії головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяну Іванівну.

 

2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Обрати головою (головуючим) річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - Голову Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Гдичинського Богдана Петровича.

 

3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Обрати секретарем річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Якимчука Олександра Сергійовича.

 

4. Про порядок (регламент) проведення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Затвердити порядок (регламент) проведення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається до Протоколу).

 

5. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

 

6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

 

7. Про розгляд звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Взяти до відома звіт зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства “КПМГ Аудит”, за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду(додається до Протоколу).

 

8. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Затвердити річний звіт та річні результати діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2019 рік (додається до Протоколу).

 

9. Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Затвердити порядок розподілу прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років наступним чином:

 • 1.1. 5 % від прибутку за 2019 рік направити до резервного фонду.
 • 1.2. 95 % залишку прибутку за 2019 рік та нерозподілений прибуток минулих років залишити нерозподіленим.

 

10. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розмір.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

 

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. У зв'язку зі спливом строку, на який були обрані члени діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» припинити 28.04.2020 року їх повноваження, а саме:

 • Гдичинського Богдана Петровича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
 • Романюка Ярослава Михайловича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»);
 • Горака Олексія Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 • VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежного директора);
 • Дворецького Ігоря Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 • Огризко Володимира Станiславовича (незалежного директора);
 • Ливинця Владислава Павловича (незалежного директора);
 • Шапкiна Леонiда Леонiдовича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)

 

12. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5) частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення.

 

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голова Наглядової ради, Перший Заступник Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради) (додаються до Протоколу).

  2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів).

  3. Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов’язки Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно – правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

 

14. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом викладення його у новій редакції (додається до Протоколу).

 

15. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Затвердити кошторис витрата на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голови Наглядової ради, Першого Заступника Голови Наглядової ради, Заступників Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради) (додається до Протоколу).

 

16. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2020 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

  1. Визначити основні напрями діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на поточний 2020 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (доповідь додається до Протоколу).

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!