hamburger button

Запрошення до позачергових загальних зборів учасників 24 сiчня 2020 року

Шановні учасники ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», запрошуємо для участі у позачергових загальних зборах учасників, що скликані на 24 cічня 2020 року о 12:00 у приміщенні Банку за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кімната 510 .

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»,  наводимо наступну інформацію:

І) Повідомлення про проведення загальних зборів

ІІ) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 16.12.2019 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:  загальна кількість акцій - 260 354 350 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 255 169 148 штук.

ІІІ) перелік документів, що має надати учасник (представник учасника) для його участі у загальних зборах:

 • документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
 • для представника учасника - документ, що посвідчує особу (паспорт), довіреність оформлена згідно з вимогами чинного законодавства.

 IV) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою :

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

 • головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяну Іванівну;
 • начальника Управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Стрілець Тетяну Андріївну;
 • головного спеціаліста Управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  Сулакову Дарину Іванівну.

2. Обрати Головою лічильної комісії головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяну Іванівну. 

2. Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Обрати головою (головуючим) позачергових загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  - Голову Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  Гдичинського Богдана Петровича.

3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Якимчука Олександра Сергійовича.

4. Про порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів учасників  АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Достроково 24.01.2020 припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме: 

 • Гдичинського Богдана Петровича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.); 
 • Романюка Ярослава Михайловича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»);
 • Горака Олексія Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»); 
 • VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежного директора); 
 • Дворецького Ігоря Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»); 
 • Ливинця Владислава Павловича (незалежного директора); 
 • Огризко Володимира Станiславовича (незалежного директора); 
 • Шапкiна Леонiда Леонiдовича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.) 

6. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5) частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення.

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голова Наглядової ради, Перший Заступник Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради), що додаються.

2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до затверджених умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів).

3. Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов’язки Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно – правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на затверджених умовах.

8. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової  ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової  ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» , що додається. 

9. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити кошторис витрата на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голови Наглядової ради, Першого Заступника Голови Наглядової ради, Заступників Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради), що додається.


Довідка:
Індустріалбанк - універсальний Банк з приватним капіталом, який надає широкий перелік послуг підприємствам, підприємцям і населенню. Заснований в 1990 році. За класифікацією НБУ входить в третю групу банків. Фінансова надійність Банку підтвердженf рейтингами незалежного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» на рівні uaАА з прогнозом «стабільний». Рейтинг свідчить про високий рівень кредитоспроможності фінансової установи в порівнянні з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
Банк є правонаступником всіх прав і обов'язків Експрес-Банку, об'єднання з яким сталося 1 грудня 2017. На сьогодні мережа Банку представлена в 18 областях України.

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!