hamburger button

Зміни до умов розрахунково-касового обслуговування клієнтів Індустріалбанку

Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам, відповідно до рішення Тарифного комітету від 31.08.2018 року з 01.10.2018 року внесено зміни:

  1. до Тарифів АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування клієнтів із застосуванням електронних платіжних засобів та Тарифів АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування фізичних осіб (крім операцій із застосуванням електронних платіжних засобів) за обслуговування неактивного рахунку, а саме встановлено розмір плати за обслуговування неактивного рахунку:
  • для карткових рахунків - 100 грн./4 дол. $/4 € за місяць;
  • для поточних рахунків -100,00 грн./ 4,00 $/ 4,00 €/ 4,00 £/ 250 RUB за місяць.
  1. внесено зміни у термін визначення неактивного рахунку для поточних та карткових рахунків, а саме:

Тарифів на обслуговування карткових рахунків та платіжних карток АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” для фізичних осіб

7 Неактивний картковий рахунок це рахунок за яким:

- відсутні операцій за КР (крім операцій щодо списання комісії, нарахування процентів) протягом 6 (шести) місяців поспіль (більш ніж 182 днів), з моменту проведення останньої операції;

Тарифів АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування фізичних осіб (крім операцій із застосуванням електронних платіжних засобів)

** Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів). Комісія застосовується до неактивних рахунків  на яких є залишок коштів та за якими Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб (назва Договору може відрізнятися від вказаної) передбачено:

1) право Банку змінювати тариф в односторонньому порядку, без погодження з власником рахунку;

2) право Банку здійснювати списання з рахунку будь-якої заборгованості клієнта перед Банком та застосування на момент списання комісії діючих на момент списання тарифів;

Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку не застосовується до рахунків, на які накладено арешт.

3. до тарифних пакетів на обслуговування юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх представництв, установ та організацій,які утримуються з державного та місцевого бюджетів, комунальних підприємств (установ та організацій), «Легкий Старт», «Раціональний», «Оптимальний», «Прогресивний», «Міжнародний», «Банківські Метали», «Залізничник», «Збалансований», та умов Базових тарифів на обслуговування фізичних осіб-суб’єктів господарювання, фізичних осіб, що займаються професійною діяльністю а саме встановлено розмір плати за обслуговування неактивного рахунку в розмірі 500,00 грн./$ 20,00/€ 20,00/£ 20,00/ 1200 RUB за місяць, без ПДВ

4. внесено зміни у термін визначення неактивного рахунку, а саме:

***** Неактивний рахунок, це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом більше 2 місяців (більш ніж 60 днів) поспіль.

Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку застосовується до рахунків на яких є залишок коштів та за якими Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування(назва Договору може відрізнятися від вказаної) передбачено:

1) право Банку змінювати тариф в односторонньому порядку, без погодження з власником рахунку;

2) право Банку здійснювати списання з рахунку клієнта коштів в рахунок сплати комісій та тарифів банку та застосування на момент списання комісії діючих на момент списання тарифів;

У разі, якщо залишку коштів на рахунку недостатньо для сплати, вартість операції встановлюється у розмірі такого залишку.

Комісія за конвертацію входить у вартість супроводження поточного рахунку, по якому рух коштів(окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом більше ніж 60 днів підряд. Вартість послуги (тарифу), що виражена в гривневому еквіваленті до іноземних валют визначається наступним чином: сума в національній валюті України, отримана від продажу іноземної валюти для сплати комісійної винагороди Банку.

Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку не застосовується до рахунків, на які накладено арешт.

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!